பூ .. என்ன‌ ப‌ட‌ங்க‌ !! அன்புள்ள‌ …. ….. இதுக்கு மேல‌ என்னால‌ எழுத‌ முடிய‌ல‌. எழுத‌வே முடிய‌ல‌.. நீ ந‌ல்லா இருக்கனும்..அவ்ளோ தான். – மாரிய‌ம்மா. This is one of the best ever written letters in fiction. I am speechless thinking about the story and the way this film was written. I really feel veryRead More →

Sometimes trivia happens.. sometimes it is made.. That’s the freedom of the viewer to interpret things in his own way. Nallasivam [ Kamal’s name in Anbe Sivam ] – Can you identify which earlier script of Kamal, had the names Nallasivam and Anbarasan, apart from ‘Anbe Sivam’ ? .. AnswerRead More →