Film review ( Tamil )

பரியேறும் பெருமாள் BA BL.

பரியேறும் பெருமாள் BA BL – மேல ஒரு கோடு   “உன் பேர் என்ன ? “ – நாம், அன்றாடம் அதிகம் எதிர்கொள்ளும் இந்த கேள்வி மிக சாதாரணமாகத் தோன்றினாலும், அது கேட்கப்படும் இடம் அதன் தீவிரத்தை முடிவு செய்கிறது. புதிதாய் சேர்ந்த பள்ளியில், பூங்காவில் ஒரு குழந்தையிடம், நேர்முகத் தேர்வில், காவல் நிலையத்தில் [ இரவில் ! ], நீதிமன்றத்தில் என மாறும் அர்த்தங்களை விடுவோம் – இதுவே, பற்றியெரியும் கலவரத்தின் நடுவில், ஆயுதம் ஏந்திய ஒரு கூட்டத்தில் பிடிபட்டுக் கேட்கப்பட்டால்..  – “ஃபிராக்” திரைப்படத்தில் அப்படி ஒரு கலவர தருணத்தில் பிடிபடும் ஐந்து

Eeram - Neat effort.

Eeram [ 2009 ] – Suspense thriller Music : S Thaman [ Remember the stout drummer in Boys ] Written & directed : Arivazhagan Producer : Shankar   Plot : The film starts with a death scene of Ramya in a big apartment complex, which is identified by water leakage. Ramya‘s ex lover Vasu is the Asst Commissioner who investigates the case with special interest. 2 more mysterious deaths happen

Silent Monk - Mouna Guru

Yutham sei and Mouna guru are good cop thrillers in this year. Can you spot the other similarity ? When I was com­ing out after watch­ing a crap movie, a guy was ask­ing his friend — Machaan.. What was the last good film we watched ?! Do you know the basic expec­ta­tion of a reg­u­lar cin­ema fan while park­ing his two wheeler in the lot ? Sim­ple. At least this movie

Aadukalam Amarkkalam

  It was like after watch­ing Pud­hu­pet­tai in Ban­ga­lore PVR and think­ing much about the content/making of the film in the late hours. I felt the same after watch­ing Adukalam [ AK ]. Also, it once again proved my choice of films based on Direc­tor and not based on actors ! The first chal­lenge of any cre­ator is to express some­thing which was never told before. Cock­fight­ing is one such blood­sport

Random Access Memory — 1

Maaveeran The tamil ver­sion of Mag­a­d­heera has run equally well in the con­text of a tel­ugu dub­bing film. This once again proves the power of a good film. The good out­come is that this film is saved from a Tamil remake. Remakes and sequels will come out good in very rare cases [ excep­tion­als like the Dark Knight ]. This is one of our fam­ily movies where in all the

Unnaip Pol oruvan

Unnaip pol oruvan. There are 2 possible crowds watching this movie- one which has watched the Hindi movie ‘A Wednesday’ and the other one have no idea about the Hindi film and watching this Tamil version.I belong to the first type. Raajkamal films has produced this kind of songless police story long back in 1987. So what’s new ? I better don’t waste lines, describing about the story. I strictly

Reel rewind - Classics

Reel Classics – Mullum Malarum [ 1978 ]. World cinema need not necessarily be an Iranian, Spanish, Chinese or a Japanese movie. We do have the best in Tamil. For any art, it is more essential to note the time it is shared to public. If Jayakanthan had written the story ‘Agnipravesam’ in 2009, it wouldn’t have created the same shock waves as it did in 1965 [ A modern

Kanthasamy - Action entertainer.

Kanthasamy Tamil bloggers praised the movie Nadodigal,Pasanga blindly. I had checked the same in theatre and was disappointed as they were just average movies. Similarly, for Kanthaswamy – I prepared myself to watch this movie without much interest, in a theatre. Surprisingly, the movie was not as bad as it was presented in the reviews or in blogs. Moral of the movie is எப்ப‌ட‌ம் எவ‌ர் விம‌ர்ச‌ன‌ம் ப‌டிப்பினும்.. Let me keep

Reel rewind - Classics.

Reel rewind – Classics series. It was a bright Sunday afternoon in the early 90s..[ க‌தை சொல்ராறாமாம் 🙂 ] In Doordarshan, after the 1.15PM news for challenged, I was waiting for the national award movie [ Even the newspaper TV schedule shows just as regional film without the title – nobody knows till the film is screened ]. Surprisingly, there was an interview before this movie. The interviewer was Srividya

POO - Memoirs of Mari.

ந‌ம்முடைய‌ க‌தைக்க‌ள‌ம் பிர‌ப‌ல‌ ந‌டிக‌ர்க‌ளை விடுத்து, ந‌க‌ர‌த்தின் பிர‌ம்மாண்ட‌ம் விடுத்து வாழ்க்கையின் எதார்த்த‌ம் தேடிப் போகும்போது தான் தமிழின் அச‌லான‌ திரைப்ப‌ட‌ம் தோன்றும். -‍ “பேசும் ப‌ட‌ம்” செழிய‌ன். None of the 5 star hotels will be able to reproduce the simple irani chai what we have in a simple tea stall [ புத்தி போகுதா பாரு ]. Similarly, a simple movie does the biggest magic, what multi-crore budget movies fail to do. ந‌ல்ல‌ சினிமா த‌ரும் ச‌ந்தோஷ‌மே த‌னி. People